Stav k 29. 1. 2023 19.37

Nalezeno 35 záznamů. Poslední změna: 28. 1. 2023 15:45:16
Název Značka Typ Původce Datum/Datum od Datum do Rozh. dat. Přílohy
Opis výsledku hlasování ve volebním okrsku Rozdrojovice 6/2023 Oznámení Obec 28.01.2023 28.02.2023 28.01.2023 dokument PDF
Valná hromada obcí Svazku vodovodů a kanaizací Tišnovsko 5/2023 Valná hromada SVaK SVaK Tišnovsko 20.01.2023 08.02.2023 20.01.2023 2 dokumenty
Rozpočtové opatření č.9/2022 obce Rozdrojovice 4/2023 Rozp. a hosp. obce Obec 18.01.2023 31.12.2023 18.01.2023 dokument PDF
Opis výsledku hlasování ve volebním okrsku Rozdrojovice 3/2023 Oznámení Obec 14.01.2023 31.01.2023 14.01.2023 dokument PDF
Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Rozdrojovice na r. 2024 a 2025 132/2022 Rozp.a hosp. ZŠ a MŠ ZŠ Rozdrojovice 22.12.2022 31.12.2023 22.12.2022 dokument PDF
Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Rozdrojovice na r. 2023 131/2022 Rozp.a hosp. ZŠ a MŠ ZŠ Rozdrojovice 22.12.2022 31.12.2023 22.12.2022 dokument PDF
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Rozdrojovice na r. 2024 a 2025 130/2022 Rozp. a hosp. obce Obec 22.12.2022 31.12.2023 22.12.2022 dokument PDF
Schválený rozpočet obce Rozdrojovice na r. 2023 129/2022 Rozp. a hosp. obce Obec 22.12.2022 31.12.2023 22.12.2022 dokument PDF
Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta České republiky 128/2022 Oznámení Obec 21.12.2022 30.01.2023 21.12.2022 dokument PDF
SVaK - Rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí roku 2023 125/2022 SVaK Tišnovsko - Roz SVaK Tišnovsko 12.12.2022 01.04.2023 12.12.2022 dokument PDF
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků volba prezidenta ČR 2023 120/2022 Oznámení Obec 28.11.2022 31.01.2023 28.11.2022 dokument PDF
VV OOP - změna okolností při vývoji kalamitního poškození lesních porostů 108/2022 Opatření obecné pova Ministerstvo zeměděl 03.11.2022 02.01.2024 03.11.2022 dokument PDF
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nenovitostí dle §§64-65 zákona č. 256/2013 sB. 94/2022 Výzva Úřad pro zast.státu maj.v 29.09.2022 31.12.2023 29.09.2022 dokument PDF
Informace o vyvěšení dokumentů SOPH Veveří v elektronické podobě 76/2022 Oznámení SV hrad Veveří 21.07.2022 21.07.2022 dokument PDF
Závěrečný účet obce Rozdrojovice za rok 2021 40/2022 ZU Obec 01.06.2022 30.06.2023 01.06.2022 4 dokumenty
Veřejná vyhláška - OOP přechodná úprava provozu 22/2022 Veřejná vyhláška MěÚ Kuřim 12.04.2022 01.07.2023 12.04.2022 dokument PDF
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v k.ú. 17/2022 Výzva Úřad pro zast.státu maj.v 14.03.2022 01.01.2024 14.03.2022 dokument PDF
Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2024 86/2021 SVaK Tišnovsko - Roz SVaK Tišnovsko 08.12.2021 31.12.2024 08.12.2021 dokument PDF
Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sití 81/2021 Oznámení 15.11.2021 15.11.2024 15.11.2021 dokument PDF
Seznam nedostatečně zapsaných osob v katasru nemovitostí 59/2021 Výzva Úřad pro zast.státu maj.v 30.08.2021 31.12.2023 30.08.2021 dokument PDF
Přehled nedostatačně zapsaných osob v katastru nemovitostí 24/2021 Výzva Úřad pro zast.státu maj.v 12.04.2021 31.12.2023 12.04.2021 dokument PDF
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022, r.2023, r.2024 12/2021 Rozp. a hosp. obce Obec 19.02.2021 31.12.2024 19.02.2021 dokument PDF
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 84/2020 Výzva Úřad pro zast.státu maj.v 26.10.2020 31.12.2023 26.10.2020 dokument PDF
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v k.n. 16/2020 Oznámení Úřad pro zast.státu maj.v 16.03.2020 31.12.2023 16.03.2020 2 dokumenty
Oznámení o zveřejnění dokumentů SVaK Tišnovsko v elektronické podobě 62/2019 Oznámení Obec 11.09.2019 11.09.2019 dokument PDF
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN dle §§ 64-65 zák.č.256/2013 Sb. 61/2019 Oznámení Úřad pro zast.státu maj.v 09.09.2019 31.12.2023 09.09.2019 dokument PDF
Oznámení o zveřejnění dokumentů obce Rozdrojovice v elektronické podobě 58/2019 Oznámení Obec 05.09.2019 05.09.2019 dokument PDF
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 10/2019 Výzva Úřad pro zast.státu maj.v 28.02.2019 31.12.2023 28.02.2019 2 dokumenty
Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb. 44/2018 Oznámení Úřad pro zast.státu maj.v 05.09.2018 31.12.2023 05.09.2018 2 dokumenty
Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky k 1.2.2018 JMK 9/2018 VO Úřad pro zast.státu maj.v 02.03.2018 31.12.2023 02.03.2018 neregistrovaný (XLSX)
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle § 64-65 49/2017 Oznámení Úřad pro zast.státu maj.v 13.09.2017 31.12.2023 13.09.2017 2 dokumenty
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků věcí nemovitých 9/2017 Oznámení Úřad pro zast.státu maj.v 24.02.2017 31.12.2023 24.02.2017 2 dokumenty
Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků 44/2016 Oznámení Úřad pro zast.státu maj.v 12.09.2016 31.12.2023 12.09.2016 2 dokumenty
Výzva vlastníkům - Seznam nedost.identifikovaných vlastníků, 12/2016 Oznámení Úřad pro zast.státu maj.v 14.03.2016 31.12.2023 14.03.2016 neregistrovaný (XLSX)
Informace pro veřejnost- Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN 38/2015 Oznámení Úřad pro zast.státu maj.v 18.09.2015 31.12.2023 18.09.2015 2 dokumenty