iMunis eDeska

Obec

Úřední deska – Detail

Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Značka: 10/2019 Zveřejněno od: 28.2.2019 12:46:10 Zveřejnit do: 31.12.2023 12:30:56 Typ: Výzva Původce: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Verze: 1 Stav: aktuální

Popis: Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí §§ 64-65 zákona č. 256/2013 Sb.

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánuÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno od: 28.2.2019
Vyvěšeno do: 31.12.2023

Úřední deska – Obec

Vyvěšeno od: 28.2.2019
Má být vyvěšeno do: 31.12.2023

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 28.2.2019 12:46:10
Do: 31.12.2023 12:30:56

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.